Dagelijks Woord

Meer over Kerk en Gemeente

Kerkvoogdij

Het college van kerkvoogden zorgt voor de financiën van de gemeente voor zover ze niet van diaconale aard zijn. In de praktijk betekent dit dat de kerkvoogdij ondermeer het onderhoud en het beheer van alle kerkelijke goederen zoals de kerkgebouwen, het verenigingsgebouw en de pastorie alsmede de salariëring van de predikant, de koster en de gastpredikanten voor haar rekening neemt.

De kerkvoogdij wordt in haar werkzaamheden bijgestaan en gecontroleerd door het college van notabelen.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit