Dagelijks Woord

Meer over Verenigingen

Vrouwenvereniging 'Priscilla'

De vrouwenvereniging komt elke 2 weken bij elkaar. Bijbelstudie is een belangrijk agendapunt van deze avond. Daarnaast wordt tijd ingeruimd voor het voordragen van gedichten of het voorlezen van een verhaal door één van de aanwezigen. Uiteraard beginnen we met het zingen van één of meerdere psalmen, Bijbel lezen en gebed. De avond wordt ook weer afgesloten met zingen en gebed door één van de bestuursleden.
Eén keer in het seizoen wordt er een spreker uitgenodigd waarbij verschillende onderwerpen de revue passeren. Bijvoorbeeld MAF, Woord en Daad.
Ook is  er een crea-commissie samengesteld.
Deze commissie neemt het voortouw bij het creatief bezig zijn op een daarvoor bestemde crea-avond of ochtend.
De ochtenden zijn vaak bij één van de leden thuis.
De dingen die worden gemaakt zijn dan bestemd voor de jaarlijkse verkoping van de verenigingen.
Verder geeft de vrouwenvereniging invulling aan de kerstvieringen voor de ouderen door declamatie en het verzorgen van de maaltijd.
Het seizoen wordt altijd afgesloten met een dagje uit.

Het is altijd fijn als we nieuwe leden mogen verwelkomen.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit