Dagelijks Woord

Meer over Kerkelijk leven

Pastoraat

Pastoraat is het herderlijke werk van de Heere Jezus Christus dat Hij uitoefent door middel van Zijn ambtsdragers. Christus heeft Zijn kerk niet willen leiden door engelen, maar door zondige mensen. Want zondige mensen kunnen vertellen wat engelen niet kunnen, namelijk hoe goed God is voor een slecht mens.

 

Het pastoraat in de gemeente krijgt vorm in de gewone huisbezoeken.
Huisbezoek is een wezenlijk onderdeel van het "gemeente zijn".
De kerkenraad komt vooral met een luisterend oor en vragend naar de welstand van de gezinsleden. Vooral de geestelijke. Anders gezegd: is er vrucht op de prediking? Iemand zei wel eens: huisbezoek is hartenbezoek.

In de wintermaanden leggen de ouderlingen en diakenen elke dinsdagavond huisbezoek af in de gemeente. De adressen die bezocht worden, staan in de week er voor in "Ons Kerkblad" vermeld. Het wordt zeer gewaardeerd als alle gezinsleden op die avond aanwezig zijn.
Als het op de betreffende avond niet past, verzoeken wij u contact op te nemen met de scriba. Er wordt dan later een nieuwe afspraak gemaakt.

 

De gemeente is in wijken verdeeld, aan elke wijk is een ouderling verbonden. Wilt u uw wijkouderling spreken, dan kunt u uiteraard contact met hem opnemen. De wijkouderling brengt een bezoek aan gemeenteleden van 75 t/m 79 jaar kort na hun verjaardag.

 

De predikant zorgt voor het pastoraat aan de (ernstig) zieken, eventueel met hulp van de ouderlingen. Elk gemeentelid mag de predikant benaderen als een gesprek of een bezoek gewenst wordt in verband met persoonlijke of huiselijke problemen en noodsituaties. De predikant brengt een bezoek aan de gemeenteleden van 80 jaar of ouder kort na hun verjaardag. Hij komt ook op bezoek na de geboorte van een kind en bij een huwelijksjubileum als u hem een kaart stuurt. Het telefoonnummer van de predikant is 0418-552380.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit