Dagelijks Woord

Meer over Veilige kerk

Veilige kerk

Veilige kerk

De kerk behoort een veilige plaats te zijn. In situaties van (seksueel) misbruik binnen kerkelijke pastorale relaties wordt de veilige plaats een onveilig gebied. De kerk neemt daarom alle beschuldigingen of vermoedens van misbruik serieus. Dat betekent ook dat de kerk zeer zorgvuldig wil omgaan met alle betrokkenen, zowel met de mogelijke slachtoffers, de mogelijke dader als met al degenen die bij hen betrokken zijn.

Interne vertrouwens personen

De kerkenraad heeft interne vertrouwenspersonen aangesteld als eerste aanspreekpunt in geval van grensoverschrijdend (seksueel)gedrag binnen de kerkelijke relaties. De vertrouwenspersonen biedt mensen met een klacht een luisterend oor en adviseert over eventuele verdere stappen. Onderstaand de contactgegevens van de interne vertrouwenspersonen:

 

Klazina Stam

06-20082512 / klazinastam@hotmail.com

 

Wim Schouten

06-23405174 / wnschouten@kpnmail.nl

 

Ds. R.J. Oomen en N. Oomen-Struijk

Molenstraat 45

5317 JD Nederhemert

0418-519669

 

Het Meldpunt

Daarnaast is het mogelijk om contact op te nemen met het Meldpunt (ook als je liever anoniem je verhaal kwijt wil).

Dit meldpunt is speciaal opgericht voor sexueel misbruik in kerkelijke relaties. Misbruik kan je melden bij het Meldpunt via het telefoonnummer 06 - 810 801 17, (alle werkdagen van 9.00 – 17.00) of via het e-mailadres info@meldpuntmisbruik.nl.

Klachtencommisie HHK

Kies je ervoor om een klacht bij de klachtencommissie in te dienen, dan kan de vertrouwenspersoon van het Meldpunt je daarbij begeleiden. Het indienen van een klacht begint met het schrijven van een verslag. In dit verslag benoem je de feiten die gebeurd zijn, zo mogelijk met bewijzen of verklaringen van derden.  De klachtencommissie moet, om een juiste uitspraak te kunnen doen, over zoveel mogelijk feiten kunnen beschikken. Je stuurt dit verslag (de klacht) vervolgens op naar de klachtencommissie. Na ontvangst van de klacht roept de klachtencommissie zowel diegene die de klacht indient (de zg. klager) als de aangeklaagde, ieder op een apart moment, op voor een hoorzitting. Ook bij de hoorzitting mag je je laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit