Dagelijks Woord

Meer over ANBI

ANBI

Giften aan goede doelen met een ANBI-status zijn aftrekbaar.
Dit geldt ook voor giften aan onze gemeente.

Het rsin nummer voor de HHG Nederhemert is: 824148538

Het rekeningnummer is:  NL97 RABO 0102 6348 82 tnv Kerkvoogdij Herst.Herv.Gem.Nederhemert.

De aftrekbaarheid is wel aan een maximum aan verbonden, namelijk 10% van uw bruto inkomen.

Het minimale aftrekbare bedrag (drempel) bedraagt 1% van uw bruto inkomen.
U moet uw gift schriftelijk kunnen bewijzen. Dit is mogelijk door het kopen van collectebonnen.
Ook het innen van de vrijwillige bijdrage door middel van acceptgiro's gebeurt om dezelfde reden.
Er zijn op deze regel wel uitzonderingen mogelijk. Voor meer details hierover kunt u terecht bij penningmeester C. Bouman.

 

Klik hier voor de ANBI gegevens van de kerkvoogdij

Klik hier voor de ANBI gegevens van de diaconie

 

Jaarlijks leggen zowel de diaconie als de kerkvoogdij rekening en verantwoording af van het gevoerde beleid. De diaconie doet dat door de jaarrekening gedurende 1 week ter inzage te leggen bij de penningmeester van de diaconie, dhr. A.J. Oomen, Molenstraat 57a te Nederhemert.

De kerkvoogdij heeft hiervoor 3 mogelijkheden:

Ter inzage legging van de rekening bij de penningmeester van de kerkvoogdij, dhr C. Bouman, Molenstraat 76 te Nederhemert.

Bekendmaking van de cijfers tijdens een gemeente-avond.

Vermelding van de voornaamste getallen uit de rekening in het begeleidend schrijven bij de acceptgiro voor de vrijwillige bijdrage.

Via "Ons Kerkblad" wordt het tijdstip van ter inzage legging gepubliceerd.
Wannneer de predikant, ouderlingen of diakenen een contante gift in ontvangst nemen, wordt dit maandelijks verantwoord in "Ons Kerkblad".

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit