Dagelijks Woord

Meer over Kerkelijk leven

Jongvolwassenkring

Voor de jonge volwassenen ( plm.20-40 jaar) wordt een jongvolwassenkring georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt door de kringleider een inleiding gehouden. Het onderwerp op deze avond is meestal actueel van aard en sluit aan op de doelgroep. Deze avonden worden door de bezoekers over het algemeen als uiterst zinvol ervaren.  De functie van kringleider wordt veelal vervuld door de plaatselijke predikant. In de vacante periode wordt een externe persoon benaderd met affiniteit voor deze leeftijdscategorie.
Via "Ons Kerkblad" word je uitgenodigd deel te nemen aan deze avonden.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit