Meer over Kerk en Gemeente

EHBO

Tijdens iedere kerkdienst zijn 3 EHBO-ers beschikbaar. Zij verlenen in geval van nood de eerste hulp. In het gebouw zijn een professionele EHBO-koffer, een brancard en een AED (automatische defibrillator) aanwezig. Alle dienstdoende ehbo-ers zijn bevoegd om dit apparaat te bedienen. De EHBO-materialen bevinden zich in de kast tegenover de deur van de grote zaal.
Bij een calamiteit is de koster, dhr. C.M. van Heijkop eerste aanspreekpunt. Hij neemt de melding aan en activeert het EHBO-team. Het EHBO-team heeft tijdens de kerkdiensten een vaste plaats op de achterste bank in de kerk, aan Rehobôth-zijde.

Ook is er een ontruimingsplan aanwezig. Dit plan is bekend bij de kosters, de betrokken hulpverleners en de colleges van kerkvoogden en notabelen.
In de kerk is dit plan aanwezig op de plaats van het EHBO-team, de koster en de kerkvoogdij.
Het ontruimingsplan is op aanvraag beschikbaar bij de secretaris van de kerkvoogdij.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit