Dagelijks Woord

Meer over Kerk en Gemeente

EHBO

Tijdens de kerkdiensten dient voldoende EHBO-capaciteit beschikbaar te zijn. Hiervoor is een EHBO-team samengesteld. Tijdens iedere kerkdienst zijn steeds 3 EHBO-ers beschikbaar. Zij verlenen in geval van nood de eerste hulp. In het gebouw zijn een professionele EHBO koffer, een brancard en een AED (automatische

externe defibrillator) aanwezig. Dit apparaat mag alleen gehanteerd worden door bevoegde personen. In principe zijn dit de dienstdoende EHBO-ers. Plaats EHBO-materialen: kast in de hal van Rehobôth tegenover de ingang van zaal 2.

Bij een hulpvraag is de koster (3e EHBO-er) het eerste aanspreekpunt. Hij zal de melding doorgeven en het EHBO-team activeren. Het EHBO-team heeft tijdens de erediensten een vaste plaats op de achterste bank aan Rehobôth-zijde.

In samenwerking met de brandweer Bommelerwaard is een ontruimingsplan opgesteld. Dit plan is bekend bij de kosters, de betrokken hulpverleners en de colleges van kerkvoogden en notabelen. In de kerk is dit plan aanwezig in de zitbank van:

               - het EHBO-team

               - de koster

               - de kerkvoogdij

Het ontruimingsplan is via onderstaande link in te zien:

Klik hier voor het ontruimingsplan_HHG_Nederhemert.pdf

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit