Dagelijks Woord

Meer over Verenigingen

Jeugdteam

Als gemeente zijn we door God gezegend met vele jongeren. Onze gemeente bestaat zelfs bijna voor de helft uit jongeren onder de 25 jaar. Wat een verantwoordelijkheid om hen te onderwijzen over de Weg, de Waarheid en het Leven. Om nauwer bij de jeugd betrokken te zijn, is sinds December 2021 een Jeugdteam actief.

 

Doel van het jeugdteam

Het verlangen is dat we een leidsman mogen zijn tot het échte leven. Wat is het goed om als gemeente samen op te trekken. Als jeugdteam willen we graag een band opbouwen met de jeugd en tussen de jongeren onderling. Deze goede band zullen we gebruiken om het Woord aan hen door te geven in de hoop dat de Heere het wil zegenen.

 

Activiteiten jeugdteam

Het jeugdteam is het aanspreekpunt voor álle jongeren in de gemeente. Dit betekent dat we er zijn voor de jongeren die aansluiten bij de activiteiten van de kerk en ook voor de jongeren die dat niet doen. Daarnaast willen we de relatie verstevigen met degenen die rondom jongeren staan.

Als jeugdteam komen we structureel samen om actualiteiten te bespreken. Voorbeelden hiervan zijn bijv. de groei van onze gemeente en de effecten hiervan op de verenigingen. Ook binnengekomen (zorg)vragen vanuit ouders, jeugd en leidinggevenden worden behandeld. Daarnaast zijn we continu in gesprek met verschillende organen binnen en buiten de kerk om de zorg voor alle jongeren in onze gemeente op elkaar af te stemmen. En we zijn uiteraard continu bezig met het organiseren van leuke, leerzame en verbindende activiteiten zoals bijvoorbeeld zeevissen, survivaltocht, forumavond , etc. om met elkaar in contact te komen.

 

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties. Neem dan contact met (een van) ons op. Dat kan via jeugd@hhgnederhemert.nl of via onze persoonlijke contactgegevens.

 

Andre van Klinken (Voorzitter)                +31 6 12970396

Nico van Aken                                               +31 6 54994762

Leo Vos                                                            +31 6 42300016

Marlinda Hovestadt                                    +31 6 34252181

Marien Kuijntjes (Secretaris)                  +31 6 21439634

Regineke MacLean                                     +31 6 13770281

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit