Dagelijks Woord

Meer over Kerk en Gemeente

Zending

Een christelijke gemeente wordt ook geacht een zendingsgemeente te zijn.
Onze gemeente kent geen aparte zendingscommissie. De diakenen hebben de behartiging van die zaken in hun takenpakket opgenomen. Jaarlijks komen in het collecterooster de zendingscollecten voor. Aan de uitgangen hangen bussen, waarvan de inhoud bestemd is voor de zending. De opbrengst van alle zendingscollecten en zendingsgelden gaat voor het grootste deel naar de Zending van de H.H.K., terwijl een kleiner deel wordt overgemaakt voor Stichting Mbumazending en Stichting Bonisa. Verder wordt er wel eens een zendingsavond georganiseerd en komen de aspecten van zending ook terug in het jeugdwerk of andere avonden, zoals op een sluitingsavond van de verenigingen.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit