Hersteld Hervormde Gemeente Nederhemert

 

 

Hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Nederhemert.

U vindt hier informatie over onze gemeente, de kerkdiensten andere activiteiten.

Door de coronacrisis is het helaas niet meer mogelijk onaangekondigd een kerkdienst te bezoeken.
Wanneer u als niet vaste kerkganger een dienst bij wilt wonen kunt u zich aanmelden via “aanmelden kerkdiensten” onderaan deze pagina. Wanneer er voldoende plaats is, krijgt u een uitnodiging.


Op zondag beginnen de diensten om 9:30 uur, 14.30 uur en 18:30 uur.
De doordeweekse diensten beginnen om 19.30 uur.
De diensten kunt u ook live volgen via Internet (http://kerkdienstgemist.nl ),de  scanner of kerktelefoon.


Hoewel er niet meer op de gebruikelijke wijze samengekomen en gecollecteerd kan worden gaan alle kosten gewoon door.
Ook is het de bedoeling de reeds geplande collecten ten behoeve van externe doelen door te laten gaan. Juist deze doelen worden nu extra geconfronteerd met een dreigend tekort aan financiële middelen.
We roepen u dan ook van harte op uw bijdrage over te maken via de bank.

Rekeningnummer: NL97 RABO 0102 6348 82
t.n.v. Kerkvoogdij Herst.Herv.Gem.Nederhemert.

 

 

 

Kerkgebouwen HHG Nederhemert:

 

Kerkgebouw "Noord":

Kerkplein 1

5317 JT  Nederhemert

 

Kerkgebouw "Zuid":

Kerklaan 5

5317 KZ Nederhemert

ANBI

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit