Dagelijks Woord

Meer over Kerkelijk leven

Belijdeniscatechese

Het doen van openbare geloofsbelijdenis is een zeer belangrijke gebeurtenis.
Als in de Bijbel wordt gesproken van "belijden", dan heeft dat altijd de betekenis van "het geloof belijden".
De belijdenis met de mond gedaan, moet als het goed is, de weerspiegeling zijn van geloven met het hart.
Belijdenis doen is het uitspreken van de keuze dat we aan de zijde van Gods volk willen staan.
Een keus die we  alleen door Gods genade werkelijk uit kunnen en ook mogen spreken.
Ook Ruth heeft het eenmaal beleden: Uw God is mijn God en Uw volk is mijn volk.

Elk winterseizoen wordt er gelegenheid gegeven om zich voor te bereiden op het doen van openbare geloofsbelijdenis.
Daarbij is iedereen welkom die geloofsbelijdenis wil afleggen, maar ook degenen die dat nog niet zeker weten.
Deze bijeenkomsten zijn in het winterseizoen en worden veelal geleid door een predikant.
Op tweede Pinksterdag vindt de openbare belijdenis in de gemeente plaats.

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit