Dagelijks Woord

Meer over Kerk en Gemeente

Kerkenraad

De kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente Nederhemert telt één predikant, vijf ouderlingen en vijf diakenen. De predikant is de voorzitter van de kerkenraad. Hij leidt de kerkdiensten, de catechisaties en het pastoraat rond de sacramentsbedieningen, de huwelijksbevestigingen en de begrafenissen. Voorts legt hij ziekenbezoek thuis en in de ziekenhuizen en andere zorginstellingen af, terwijl hij ook bij de bejaarden boven de 80 jaar op bezoek komt, meestal rondom de verjaardag. Tenslotte is hij samen met de ouderlingen verantwoordelijk voor het opzicht over de gemeente en voor de tucht rond de sacramenten, het afleggen van de geloofsbelijdenis en de huwelijksbevestiging en voor het pastoraat in het algemeen.

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit