Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

De kerkdienst is het belangrijkste onderdeel van het gemeentelijke leven. God spreekt daarin tot de gemeente door middel van Zijn Woord en sacrament, en de gemeente antwoordt in haar gebed en psalmzang. De kerk is de plaats waar de levende God Zijn gemeente ontmoet. Dat betekent dat we in ons gedrag en onze kleding tot uitdrukking laten komen dat we beseffen dat we in Gods huis zijn! Concreet betekent dat onder meer dat vrouwen en meisjes het hoofd gedekt hebben overeenkomstig 1 Korinthe 11:1-6.

In de huidige situatie wordt er iedere zondag ’s morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 18:30 uur een kerkdienst gehouden. In de avonddienst wordt gewoonlijk uit de Heidelbergse Catechismus gepreekt.

Jaarlijks wordt ook een biddag voor gewas en arbeid op de tweede woensdag van maart en een dankdag op de eerste woensdag van november belegd. Op deze dagen worden  drie kerkdiensten gehouden: de morgendienst begint om 9:30 uur  en de avonddienst om 19:30 uur. Op tweede feestdagen, op Hemelvaartsdag en op Nieuwjaarsdag is er alleen ’s morgens dienst om 10:00 uur. Op Goede Vrijdag en op Oudejaarsdag (afhankelijk van de omstandigheden) wordt er alleen ’s avonds om 19:30 uur kerk gehouden.

 

Zuid
De  kerk van Nederhemert-Zuid staat één keer per maand voor een kerkdienst open. Dit is steeds de eerste zondag van de maand, ’s middags om 14:30 uur. Gemeenteleden uit Nederhemert-Noord worden dan om 14:00 uur met het pontje naar Nederhemert-Zuid overgezet. In de maand januari wordt er geen maandelijkse dienst op Zuid gehouden. Ook niet als een Christelijke feestdag op de eerste zondag van de maand valt.

 

Weekdiensten
In de periode oktober t/m maart worden er ook op woensdagavonden weekdiensten gehouden. De dienst begint dan om 19.30 uur. Dit is in de kerk van Noord.

Ook worden er extra kerkdiensten door de week georganiseerd voor de Stichting Adullam Gehandicaptenzorg, de Gereformeerde Bijbel Stichting en een tijdrede voor de S.G.P. Ook bij deze diensten komt de gemeente in de kerk van Nederhemert-Noord samen.

De zitplaatsen in de kerk zijn vrij. Beide gebouwen zijn voorzien van geluidsinstallatie, maar alleen de kerk te Nederhemert-Noord bezit een zogenaamde ringleiding voor slechthorenden met een gehoorapparaat.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit