Dagelijks Woord

Meer over Gebouwen en begraafplaats

Begraafplaats Nederhemert-Zuid

De Hersteld Hervormde Gemeente Nederhemert  is eigenaar van een kleine kerkelijke begraafplaats in Nederhemert-Zuid. De aldaar beschikbare plaatsen worden gereserveerd voor de inwoners van Zuid of personen die daar geboren zijn en hun eventuele partner. In het ‘Reglement voor het beheer van de kerkelijke begraafplaats Nederhemert Zuid’ is de informatie en regels omrent de begraafplaats uitgewerkt.

Klik  hier voor het beheersreglement_begraafplaats_Nederhemert Zuid 2022.pdf

Het beheer van deze begraafplaats wordt namens de kerkvoogdij gevoerd door kerkvoogd L. Verhoeven, tel. 06-30714832.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit