Meer over Verenigingen

Jeugdvereniging

De jeugdvereniging "Ken Hem in al uw wegen" bestaat uit een aantal enthousiaste jongeren die met elkaar zowel bezinnend als ontspannend bezig willen zijn. De jeugdverenigingsavonden vinden meestal om de 14 dagen plaats. Op deze avonden wordt dan vaak nagedacht over een actueel onderwerp. Ook Bijbelse thema's komen aan de orde. Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Eén van de meest in het oog springende zijn de jeugdontmoetingsdagen.
We nodigen je van harte uit op onze verenigingsavonden. Kijk vooral even op onze eigen website.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit